MENEDŻERSKIE
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

MENEDŻERSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

85-014 BYDGOSZCZ
ul. Staszica 4   (budynek VI LO)
tel. 52 345 58 66   dyrektor@plm.pl
 
Sekretariat i Dyrektor, pok. nr 10.

Liceum
dla absolwentów gimnazjów
i szkół podstawowych


 

 

  • Przyjmujemy absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów
  • Nasi uczniowie mają możliwość samodzielnego wyboru przedmiotów, których będą się uczyć w zakresie rozszerzonym
  • Na zajęciach specjalistycznych uczniowie zdobywają i doskonalą przede wszystkim umiejętności praktyczne
  • Wykształciliśmy blisko 1500 absolwentów a wszyscy uczniowie przystępujący do matury zdają ją z powodzeniem
  • Korzystamy z dziennika elektronicznego, który umożliwia codzienny kontakt ze szkołą, jej nauczycielami i daje wgląd w bieżące oceny i obecności
  • Jesteśmy szkołą przyjazną młodzieży, bez przemocy i agresji
  • Rozwiązujemy indywidualne problemy edukacyjne i wychowawcze
  • Zajęcia realizujemy w systemie jednozmianowym. Dzień nauki rozpoczyna się o godz. 8.00
  • Posiadamy własną bazę terenową, gdzie organizujemy wyjazdy adaptacyjne i integracyjne dla uczniów i ich rodziców oraz realizujemy zajęcia specjalistyczne
  • Nasze liceum ogólnokształcące posiada uprawnienia szkoły publicznej